iletisim@hizonline.com.tr 0850 333 8 449 0800 511 07 07

Data ve network sistemleri bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar tarafından paylaşıldığı, bir yerden bir yere veri aktarımını sağlayan iletişim sistemlerinin bütünüdür. Bu sistemler kablolu veya kablosuz olarak kaynak paylaşımının yanı sıra ağ haberleşmesini mümkün kılar. Data ve network sistemlerine yapılan yatırımlar bilişim ve güvenliği alanındaki en uzun ömürlü, verimli ve yatırımın karşılığını tam anlamıyla veren yatırımlardır.

Data ve network sistemleri asıl olarak internetteki verilerin saklanıp korunduğu bir depodur. Bilgisayarınızdaki sistemlerle diğer sistemleri barındıran geniş bir depolama alanı diyebiliriz. Fiziksel olarak tüm verilerin depolandığı sürücü sistemi içinde bilgisayarı işleten sistemin odaları yer alır. yangın söndirme alrmları, jeneratörler, güvenlik açıkları hep bu sunucu altında toplanır. Oluşabilecek durumları tehlike seviyelerine göre nitelendirip güvenlik altyapısı oluşturulur. Güvenlik altyapısının tek bir altyapı sistemi altında toplanması, acil durumlara tek elden müdahale edebilmeyi kolaylaştırır. DAta ve network sistemleri bir binada, kampüs veya şirkette birçok sistemin bağlı olduğu temel altyapıdır.

Yapısal kablolama, ihtiyaç duyulan büyük veri iletişimini karşılamak için kablolama altyapısının standartlara uygun şekilde kurulması işlemidir. Doğru yapılan bir yapısal kablolama, sistemlerin sorunsuz ve hızlı çalışmasını sağlar.

HIZONLINE Data Network sistemlerinde ürün tedariki, projelendirme, mühendislik, devreye alma, altyapı-montaj, bakım-onarım ve yedek parça temin hizmetlerini siz müşterilerine sunar.