iletisim@hizonline.com.tr 0850 333 8 449 0800 511 07 07

Veri Güvenliği

Veri Güvenliği Hizmetleri

Firewall-Hotspot Loglama Nedir ?

Basit anlamda veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişime karşı korunması olarak tanımlanır. Veri güvenliğinde en önemli odak noktası kişisel veya kurumsal verileri korurken gizliliğini sağlamak ve bütünlüğünü doğrulamaktır.

Verilerimiz sunucularda, veri tabanlarında, ağınızda, kişisel bilgisayarlarda ve en önemlisi kurum çalışanlarının aklında bulunur. Veri nerede olursa olsun verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini korumak zorundayız. Verilerimiz yazılı, sesli, görüntülü veya çizim gibi herhagi bir formatta saklanabilir ve yetkili kişiler bu verileri talep ettiklerinde kullanılabilir durumda olmalıdır. Aksi halde veri güvenliğinden bahsedilemez. Veri sayısallaştıkça siber saldırganların da ilgi odağı olmaya başlamıştır.

Kurumların sahip olduğu varlıkların en başında veri gelir. Kurumlar sahip oldukları veriyi derler, değiştirir, değer elde eder, satar, bir ürün/hizmet halinde getirilebilir veya paylaşılabilir. Bu sayede gelir elde ederler.

Siber saldırganlarda her zaman olduğu gibi bu verilere erişmek ve bu veriler üzerinden illegal olarak gelir elde etmeye çalışırlar. Bu noktada gelişmiş koruma ürünlerine ve büyük ekiplere sahip olan kurumları tercik etmek yerine, Daha kolay bir av olarak gördükleri ve herhangi bir firewall(Güvenlik Duvarı) ürünü dahi olmayan kurumlara, işletmelere saldırarak çaba sarf etmeden kolaylıkla gelir elde etmeye odaklanırlar.

Bu noktada uygun güvenlik duvarı (FireWall) hizmetini ve hareket kayıtlarını (HotSpot Log) sağlamak tarafımızdan sunulan önemli hizmetlerdendir. Her kurum ve kuruluş için farklı ölçeklerde ürün konumlandırılması profesyonel ekibimiz tarafından gerçekleştirilir.

HIZONLINE FireWall ve HotSpot sistemlerinde ürün tedariki, projelendirme, mühendislik, devreye alma temin hizmetlerini siz müşterilerine sunar.